Autisme | autismeweek

Gepubliceerd op 29 maart 2020 om 10:52

2 april is het weer wereld autisme dag,

 

En de week van autisme is van 28 maart tot 4 April.

 

Alle activiteiten die deze week gepland waren zijn geannuleerd ivm het Corona virus.Begrijpelijk maar ook jammer omdat deze week er natuurlijk ook is om aandacht voor Autisme te vragen.

 

Om autisme toch even in de belangstelling te zetten, schrijf ik deze blog.

 

Wat is autisme?

 

Ruim 1% van de Nederlanders heeft autisme. Dit zijn ongeveer 200.000 mensen. Dit zijn de mensen die de diagnose hebben gekregen, maar heel eerlijk, ik denk dat het aantal veel hoger ligt.

 

Autisme is een ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’

 

De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30 % heeft een verstandelijke beperking.

 

Informatieverwerking

 

Ook verwerken mensen met autisme informatie op een andere manier in de hersenen dan mensen zonder autisme. Dit geldt nadrukkelijk óók voor informatie die binnenkomt via de zintuigen. Veel mensen met autisme hebben te maken met sensorische over- of ondergevoeligheid.

 

Kenmerken van autisme bij een kind 

 

Elk kind met autisme is natuurlijk anders, maar deze kenmerken komen vaak voor:

 

  • moeite met veranderingen;
  • moeite met contact maken;
  • weinig gevoel voor wat anderen van hem of haar verwachten in een bepaalde situatie;
  • liefst altijd bezig met één bepaald onderwerp of een hobby;
  • angstig in onbekende situaties en gezelschappen;
  • weinig begrip voor emoties van anderen;
  • graag alles steeds op dezelfde manier doen (vasthouden aan routines);
  • geen inzicht in non-verbale communicatie, zoals gebaren.

 

Hoe ervaart een kind autisme?

 

‘Autisme is een andere manier van denken’. Het is onzichtbaar maar heeft invloed op het kunnen begrijpen wat een ander denkt en voelt, op het bedenken hoe iets zal gaan en op communicatie. Autisme kan betekenen dat je kind moeite heeft met onverwachte situaties en problemen ervaart met informatie die via de zintuigen (geur, tast, reuk, zicht, gehoor) binnenkomt. Het kan hier extra gevoelig voor zijn, of juist helemaal niet.

 

Je kind kan zich soms zo overladen voelen door alles wat er op een (school)dag gebeurt, dat het overprikkeld raakt en even niet meer kan functioneren. Het kan dan misschien erg boos reageren, of zich juist extreem terugtrekken.

 

Sterke kanten

Autisme kan lastig kan zijn, maar er zijn ook dingen waar kinderen met autisme juist heel goed in kunnen zijn, zoals een scherp oog voor detail, technisch inzicht, eerlijk zijn, goed aan de regels kunnen houden of heel veel weten van een bepaald onderwerp.Hoe wordt de diagnose autisme gesteld?

 

De diagnose autisme wordt gesteld door een psychiater of psycholoog. Dit gebeurt op basis van vragenlijsten.

 

De vragen gaan onder meer over je gedrag, hoe je je omgeving ervaart en hoe gevoelig je bent voor prikkels. De psychiater of psycholoog spreekt met jou en mensen/ouders/leraren in je omgeving om een goed beeld te krijgen hoe je functioneert, en hoe je als kind bent of was.Maar wat heb je aan een diagnose als je kind autisme heeft?

 

Het kan helpen om dan de juiste hulp/begeleiding te krijgen.

Thuis en voor op school.

 

Als ouder is het ook fijn om de juiste  handvatten te krijgen, hoe kan ik het beste reageren op mijn kind? Waarom doet mijn kind iets?

 

Een diagnose is fijn voor dat extra stukje ondersteuning.Veel van deze informatie in deze blog heb ik van de website www.autisme.nl hierop kun je van alles vinden over autisme.Bron foto: www.gedragsproblemenindeklas.nl


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.